Aga Zaryan dla dzieci z autyzmem - koncert charytatywny

Autor: 
Redakcja, mat. pras.

1 kwietnia 2017 roku godz. 19.00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury, w Ratuszu Staromiejskim, w Gdańsku. odbędź się koncert „Aga Zaryan dla dzieci z autyzmem”. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na terapię dzieci z autyzmem podopiecznych Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Przeżyj niezapomniany muzyczny wieczór w wyjątkowym miejscu i wesprzyj dzieci z autyzmem!

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Fundacja – Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) organizuje koncert charytatywny „Aga Zaryan dla dzieci z autyzmem”, który odbędzie się 1 kwietnia o godz. 19.00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Będzie to wyjątkowy koncert wspaniałej wokalistki jazzowej Agi Zaryan, której na fortepianie towarzyszyć będzie wybitny pianista jazzowy i kompozytor Michał Tokaj. Koncert został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza. Obok waloru artystycznego, podczas koncertu zostaną zaprezentowane treści dotyczące zagadnienia autyzmu oraz działalności IWRD, służąc poszerzaniu świadomości społecznej na temat tego zaburzenia.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - na całym świecie odbywają się akcje informacyjno-edukacyjne, zaś charakterystycznym motywem jest kolor niebieski. Organizowane wydarzenia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz budowanie postaw wrażliwości i tolerancji wobec osób dotkniętych tym zaburzeniem i ich rodzin.

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku od ponad 10 lat zajmuje się niesieniem wszechstronnej pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Jest pierwszą w Polsce i Europie repliką amerykańskiego Princeton Child Development Institute, jednego z najlepszych ośrodków terapeutycznych na świecie. Zajmuje się działalnością terapeutyczną, edukacyjną i badawczą, wykorzystując najnowsze metody naukowe. Prowadzi przedszkole specjalne dla dzieci z autyzmem, przedszkole integracyjne oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zajmuje się również działalnością informacyjno-edukacyjną, organizując akcje społeczne, m.in. corocznie kampanie społeczne z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
 

Tagi: